Denna sida är permanent stängd! Vi hänvisar till
nya Backup & Sync för vidare användning.


Varför är sidan stängd? Den server som Backup & Sync legat på är nu kasserad, detta innebär att de som inte svarat på rekommenderat mail om flytten samt givit godkännande för flytt har därför alltså permanent raderats. Fakturor har alltså därför inte skickats för de som inte svarat då vi avtalat detta som ett avslut.


Vid frågor eller för vidare information, kontakta kundtjänst.

Denna sida skapades som en "place holder" för https://www.mspot.nu/files av mspot.nu